Ett Kinesiskt Liv:

från vaggan till graven.

 

Utbildningen riktar sig i första hand till högstadie- och gymnasieskolor. Nedanstående åtta ämnen kan kombineras efter behov. Vi erbjuder allt från kortare dags- och halvdagsutbildningar till längre utbildningar. Bokningar och förfrågningar gällande denna utbildning eller delar av den sker genom att kontakta Kejsaren.

För en utförlig presentation av respektive utbildningsämne klicka här.

All information om denna utbildning kan laddas ned här. Utbildningen i pdf-format.

 

Syfte & målsättningar

Utbildningens syfte är att interaktivt öka kunskapen om hur det är att leva i Kina. Fokus sätts på vissa för oss alla stora nyckelskeenden och beslut i livet. För att undvika generaliseringar och uppnå en så sann bild som möjligt kontrasteras stad med landsbygd, kustland med inland, samt olika samhällsklasser. Målet är att öka förståelsen för var man finner de stora likheterna respektive olikheterna mellan att leva i Kina och i Sverige.

 

 

Utbildningsämnen

1.            Barndomen: pott-träning & småkejsare.

2.      Skoltiden: från teckeninlärning till universitet.

3.      Arbetslivet: från risskålar av järn till aktivt arbetssökande.

4.      Fritid, vardag och fest: hur når man det goda livet?

5.            Äktenskap: när två blir en.

6.            Hus & hem: när, hur, var & för hur mycket?

7.            Sexualitet, graviditet & ettbarnspolitik.

8.            Ålderdomen: auktoritet eller grå fara?

För mer information om respektive utbildningsämne klicka här.