Kinakunskap:

för en ökad förståelse av en annan kultur.

   

Nedanstående tio ämnen kan kombineras efter behov.

All information om denna utbildning kan laddas ned här. Utbildningen i pdf-format.

   

 

Presentation av enskilda utbildningsämnen

 

1.  Landet & folket: geografi & demografi.

  • Varför är Kina intressant för oss, och vad kan vi lära oss av Kina?
  • Vad är allmänt känt om Kina? Myter och sanning.
  • Det stora landet, både befolknings- och ytmässigt.
  • Vad är en kines? Det mångfacetterade Kina.
  • Topografi och klimat. Var bor folk och hur lever de?
  • Kulturgeografi, gränstvister och Kina som en expansiv stormakt.

   

2.  Det kejserliga Kina: 4000 år i världens mitt.

§         Världens längsta och mest kontinuerliga historia, eller?

§         Den gule kejsaren och tidens början. Historia eller myt?

§         De dynastiska cyklerna och himlens mandat.

§         Mannen som enade Kina och byggde den kinesiska muren.

§         I världens mitt - kejsaren, mandarinerna och barbarerna.

§         Kejsardömets uppgång och fall.

 

3.  Modern historia: från Opiumkriget till idag.

§         Västerlänningarna kommer! Opiumkriget och det kinesiska traumat.

§         Republiken bildas och elefantstallarna blir parlament.

§         Inbördeskrigen. Chiang Kaishek mot Mao Zedong.

§         Folkrepubliken - lyckade och mindre lyckade kampanjer.

§         Kulturrevolutionen – de kaotiska åren.

§         Socialistisk marknadsekonomi med kinesiska förtecken.

§         Reformer med eller utan demokratisering?

§         De nya ledarna på 00-talet och vägen till OS i Beijing 2008.

 

4.  Politik, ekonomi & samhällsfrågor.

§         Spåren av konfucianism i den kommunistiska organisationen.

§         Partiet och staten som ett.

§         Finns det några alternativ? Var är visionärerna?

§         Folkets befrielsearmés nya roll.

§         Centralstyrd råkapitalism - jordbrukslandet i förändring.

§         Huvudvärken: arbetslösheten, befolkningsfrågan, energiförsörjningen, miljökrisen,          korruptionen och de icke vinstbringande statliga företagen.

 

5.  Ett kinesiskt liv: från vaggan till graven.

§         Barndomen – småkejsarna och de döda barnens grop.

§         Skoltiden – förr och nu. Hur lär man sig egentligen på kinesiska?

§         Skolavgifter, privatskolor och det framväxande klassamhället.

§         Vidareutbildning – att läsa på universitet.

§         Arbetsförhållanden – treskift, skattesystem och helgdagar.

§         Bröllop och äktenskap – rött eller vitt? Och om man vill skiljas?

§         Bostadsfrågan – när, hur och var? Hyres- eller bostadsrätt?

§         Barnafödandet – planering, kvoter och ettbarnspolitik.

§         Ålderdomen – pensioner, tiggeri och ålderspyramider.

§         Döden – begravas eller kremeras? Papperspengar och gravgods.

 

6.  Kinesiska språket: från toner till tecken.

§         Det nya världsspråket som så få kan…

§         De många kinesiska språken. Rikskinesiskan och alla dialekterna.

§         De svåra tonerna och den lätta grammatiken.

§         Kinesiska med latinska bokstäver? Waldner på kinesiska.

§         De kinesiska tecknens enande kraft.

§         Från orakelbenstecken till Maos förenklingar.

§         Tecknen som bilder eller bokstäver.

§         Den talade och den skrivna kinesiskans framtid.

 

7.  Kinas kulturexpansion: från kalligrafi & Pekingopera till graffiti & karaoke.

§         Kalligrafi och måleri – en hårfin gränsdragning.

§         Prosans historia – från Konfucius till nobelpristagaren Gao Xingjian.

§         Poesins historia – arvet från Kinas Bellman, Li Bai.

§         Pekingopera – ridålös underhållning, akrobatik, sång & ansiktsmålningar.

§         Den moderna musikkulturen – från karaoke till kinesisk rockmusik.

§         Det kinesiska filmundret – kungfu möter fastlandsvemod.

§         Hantverket som lever - porslin, cloisonné, siden, lackarbeten…

 

8.  Filosofi & Religion: från daoism & konfucianism till maoism & kapitalism.

§         Schamanism, naturandar, förfäderskult och himlens son.

§         Konfucianism – stabilitet, ordning och myten om den gode ledaren.

§         Konfucianismens alla ansikten – filosofi eller religion?

§         Legalism – den kalla verkligheten. Arvet från den förste kejsaren.

§         Daoism – yin & yang och vägen till balans och harmoni.

§         Buddhism – indiska idéer görs om till kinesiska.

§         Religiös mångfald – lamaism, islam, kristendom och judendom.

§         Mao Zedongs tänkande och alla hans arvtagares.

§         Religionsfrihet i Mammons land.

 

9.  De kinesiska köken: maten, drycken & det goda livet.

§         Det kinesiska köket som egentligen är åtta.

§         Regionala variationer – råvaror och tillagning.

§         Konsten att äta allt – hund, orm, sjögräs, inälvor…

§         Medicinen och maten går hand i hand.

§         Det historiska steget - från vattniga soppor till ätpinnar och wokar.

§         Tekulturen i landet som numera är världens största ölproducent.

§         Brännvin – fotogen för magen och kulturrevolution för huvudet.

§         Bordsskick, vett och etikett.

 

10. Kinabilden: de olika pespektiven.

§         Vad är kinesiskt – jakten på den kinesiska identiteten.

§         Västerländska idéer kontra det kinesiska kulturarvet. Vad vinner?

§         Den röda tråden mellan kejsarna och dagens ledare.

§         Kan partiet överleva alla reformer?

§         Kina som en framtida stormakt – problemen och möjligheterna.

§         Vad kan Kina komma att betyda för världen, och tvärtom?

§         Kina mitt ibland oss – från Kinarestauranger till kinesiska turister.

 

För att återgå till allmän information om denna utbildning klicka här.