Kinakunskap:

för en ökad förståelse av en annan kultur.

 

Utbildningen riktar sig i första hand till högstadie- och och gymnasieskolor. Nedanstående tio ämnen kan kombineras efter behov. Vi erbjuder allt från kortare dags- och halvdagsutbildningar till längre utbildningar. Bokningar och förfrågningar gällande denna utbildning eller delar av den sker genom att kontakta Kejsaren.

För en utförlig presentation av respektive utbildningsämne klicka här.

All information om denna utbildning kan laddas ned här. Utbildningen i pdf-format.

 

Syfte & målsättningar

Utbildningens syfte är att interaktivt öka kunskapen om Kinas historia, samhälle och kultur, och därmed också öka förståelsen av vad det är som har format det Kina vi ser idag. Stor vikt läggs vid att kontrastera det kinesiska med det s k västerländska perspektivet. Målet är att ge dig grundkunskapen för att sen kunna ägna dig åt fördjupningar på egen hand.

 

 

Utbildningsämnen

1.            Landet & folket: geografi & demografi.

2.      Det kejserliga Kina: 4000 år i världens mitt.

3.      Modern historia: från Opiumkriget till idag.

4.      Politik, ekonomi och samhällsfrågor.

5.            Ett kinesiskt liv: från vaggan till graven.

6.            Kinesiska språket: från toner till tecken.

7.            Kinas kulturexpansion: från kalligrafi & Pekingopera till graffiti & karaoke.

8.            Filosofi & religion: från daoism & konfucianism till maoism & kapitalism.

9.            De kinesiska köken: maten, drycken & det goda livet.

10.       Kinabilden: de olika perspektiven.

För mer information om respektive utbildningsämne klicka här.