Föreläsningar & temadagar

för högstadie- & gymnasieskolor.

KINAS SAMHÄLLE & KULTUR

för ett vidgat perspektiv på vår värld.

Vi erbjuder såväl färdigpaketerade som skräddarsydda föreläsningar & temadagar, både för lärare & elever. Välj de av våra tolv föreläsningar eller det av våra två basprogram som passar just Din skolas behov. Kontakta Kejsaren för mer information.

Ladda ned de två basprogrammen i pdf-format här.

 

Basprogram

Kinas historia & kultur.

Vad är det som har format det Kina vi ser idag? Var finns de stora historiska vägskälen? Hur såg mötena mellan väst och öst ut; och hur skiljer sig den kinesiska kulturen från vår egen?

1.      Det kejserliga Kina: 4000 år i världens mitt.

2.      Kulturkrockar: möten mellan öst & väst.

3.      Det mångkulturella Kina: enhet & splittring ur ett historiskt perspektiv.

4.      Den stora kinesiska kompromissen: kejsartraditioner i en uppkopplad värld.

5.            Det låter som kinesiska: världens största språk.

6.            Österländsk visdom: från daoism & konfucianism till maoism & kapitalism.

Kinas folk & samhälle.

Hur är det att leva i dagens Kina? Var går gränsen mellan samhället & det privata? Hur stor är skillnaden mellan att leva i staden och på landsbygden; som pojke och som flicka?

7.      Det nya Kina: världens största experiment.

8.      Kinesisk vardag: hur skiljer den sig från vår?

9.      Världens största & snabbast åldrande befolkning: vem ska ta hand om vem?

10.    Den kinesiska mans- & kvinnorollen: stereotyper, äktenskap & homosexualitet.

11.        Sexualitet, graviditet & ettbarnspolitik.

12.        Ett framväxande klassamhälle: vinnare & förlorare i en kommunistisk marknadsekonomi.

Ladda ned de två basprogrammen i pdf-format här.

 

Syftet med våra föreläsningar är att öka förståelsen, både för elever och lärare, för var man finner de stora likheterna respektive olikheterna mellan Kina och Sverige. Genom att fokusera på en annan kultur kan vi finna nya perspektiv i betraktandet av vår egen. Vår önskan är att detta ska leda till interaktiva och konstruktiva diskussioner och grupparbeten om allt från kulturkrockar och etnocentrism till befolkningspyramider och demokratifrågor.

 

För mer information klicka på respektive basprogram härovan eller kontakta Kejsaren.

Läs mer om andra utbildningar i Kejsarens regi här.