Översättningar

Kejsaren erbjuder översättningar av material oavsett ämnesområde och utformning. Översättningar kan göras till och från följande språk:

Kinesiska – Svenska

Svenska – Kinesiska

Kinesiska – Engelska

Engelska – Kinesiska

För vidare information inklusive kostnadsuppskattning kontakta Kejsaren.