Kejsaren är

en kunskapsförmedling som erbjuder föredrag och utbildningar i ämnet Kina. Kejsaren bistår också med översättningar och allmän såväl som specialiserad rådgivning.

Kejsaren arbetar i nätverk men består i grunden av sinologen Ted Rylander. För mer information om Ted Rylander se presentation och om nätverket se samarbeten.

Kunskapsförmedlingen Kejsaren bildades våren 2003 som ett resultat av att bokförlaget Quest Publishing & Consulting delades upp i två mer specialiserade företag, varav det andra numera heter Quest Trading & Consulting, se http://www.huangxiquest.com.