道可道非常道

NYA FÖREDRAG 2013:

Kina och kinesiska i svenska skolan

Kumlas Glokala Skolor: Mitt i Världen

Ett kinesiskt liv: från vaggan till graven

Kina: världens största experiment.

中国俱乐部

KINAKLUBBEN I  ÖREBRO

Kinaklubben är en  mötesplats för alla Kinaintresserade. Det är en politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden ideell förening. Klubben vill bygga broar mellan den svenska och kinesiska kulturen och erbjuder allt från rådgivning och  föredrag till Kinakvällar och utbildningar för barn i kinesiska. 

Läs mer här


FÖREDRAG & TEMADAGAR

OM KINA FÖR SKOLOR:

1) Fortbildning för lärare.

2) Tema Kina för elever.

Öka förståelsen för kulturella skillnader genom att jämföra den svenska med den kinesiska.

经济发展是硬道理

Regeringsuppdrag 2013:

RIKSKINESISKA I GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM:

SJU NYA STEG I KURS & ÄMNESPLANER

Läs mer här