De kinesiska tecknen

 

skrivs med oförenklade tecken 龙祥

och uttalas enligt pinyin-systemet lóngxiáng

(lóng) kan betyda drake men även, som i detta fall, kejserlig

(xiáng) anspelar på något lyckobådande

 

Draken har i Kina länge förknippats med godhet, fruktbarhet och styrka, dvs de egenskaper den kejserliga makten skulle och borde grundas på. Den gule kejsaren, som i det gamla Kina ansågs vara alla kinesers urfader, ska enligt legenden ha varit inkarnationen av just en drake. Den kejserlige draken är sålunda i sig lyckobådande, men Kejsaren tar inga risker utan lägger till ett garanterat gynnsamt tecken.

 
För mer information om tecknens betydelse för denna kunskapsförmedlings ambitioner kontakta Kejsaren.