Kejsaren erbjuder föredrag, föreläsningar, utbildningar, rådgivning och skrivet material om Kina. Kejsaren är sinologen, föredragshållaren och reseledaren Ted Rylander. Föreläsningar och utbildningar riktas till såväl Kinainriktade företag och organisationer som högstadie- och gymnasieskolor. Kejsaren erbjuder fortbildningar för lärare på högstadie- och gymnasieskolor. Kejsaren erbjuder föreläsningar och temadagar på högstadie- och gymnasieskolor. Kejsaren förmedlar empirisk kunskap om Kina och leds av sinologen, föredragshållaren och reseledaren Ted Rylander. Kejsaren erbjuder föredrag och utbildningar riktade till svenska företag som vill fortbilda sig i hur man gör affärer i Kina. nasieskolor.Kejsaren förmedlar empirisk kunskap om Kina och leds av sinologen, föredragshållaren, författaren och reseledaren Ted Rylander.

Adress: Säbygatan 14, 719 31  Vintrosa

Tel: 019-103370

E-post: info@kejsaren.se

Kejsaren erbjuder föredrag, föreläsningar, utbildningar, rådgivning och skrivet material om Kina. Kejsaren är sinologen, föredragshållaren och reseledaren Ted Rylander. Föreläsningar och utbildningar riktas till såväl Kinainriktade företag och organisationer som högstadie- och gymnasieskolor. Kejsaren erbjuder fortbildningar för lärare på högstadie- och gymnasieskolor. Kejsaren erbjuder föreläsningar och temadagar på högstadie- och gymnasieskolor. Kejsaren förmedlar empirisk kunskap om Kina och leds av sinologen, föredragshållaren och reseledaren Ted Rylander. Kejsaren erbjuder föredrag och utbildningar riktade till svenska företag som vill fortbilda sig i hur man gör affärer i Kina.

Kejsaren erbjuder föredrag, utbildningar och skrivet material om Empirisk kunskap om Kina. Föredrag och utbildningar om Kina. Ted Rylander erbjuder föredrag om Kina. Föredrag och utbildningar riktade till svenska företag i Kina. Copyright © 2004 KejsarenKejsaren erbjuder föredrag, utbildningar och skrivet material om Empirisk kunskap om Kina. Föredrag och utbildningar om Kina. Ted Rylander erbjuder föredrag om Kina. Föredrag och utbildningar riktade till svenska företag i Kina.